Мегданска веселия 2012


Сцената на открито привлича самодейни групи по Български народни танци всяка събота. Инициативата е без такса участие, без състезателен характер, без ограничение във възрастта или броя участия на всяка група. Участвалите досега групи са:

05.05.2012
Клуб за български народни танци “Акцент”, гр. София с ръководител Десислав Йочев
Ансамбъл “Чинарче” НЧ Христо Ботев 1909, с. Казичене с ръководител Асен Павлов
Женска певческа фолклорна група, с. Казичене

20.05.2012
Група “Шарения”, СОУ “Христо Ботев” с. Горна Малина с ръководител Цветанка Петкова

02.06.2012
Танцова формация “Пламъчета” към школа по танци “Искри” с ръководител Катя Алексиева

09.06.2012
Танцов колектив “Vangeloff”, гр. София с ръководител Рангел Вангелов
Школа за народни танци “Дивля”, гр. София с ръководител Димо Славчев
Школа по български народни хора и танци “Младост”, гр. София с ръководител Ивайло Първанов

16.06.2012
Танцов колектив “Vangeloff”, гр. София с ръководител Рангел Вангелов
“Денс Мания Център”, гр. София с ръководител Георги Рангелов
Танцова школа “Боговица”, НЧ “Съзнание”, р-н Надежда с ръководител Цветанка Арсова
Детски танцов състав “Боговица” НЧ “Съзнание” р-н Надежда с ръководител Цветанка Арсова

23.06.2012
Детски танцов състав “Боговица” към НЧ “Просвета” кв. Требич с ръководител Цветанка Арсова

30.06.2012
Сдружение “Българско хоро”, гр. София с ръководител Валери Манов

25.08.2012
Клуб по народни танци “Витоша”, гр. София с ръководител Радослав Тодоров

22.09.2012
Танцова група “Фолк палитра”, НЧ “Димитър Динев”, гр. София с ръководител Зоя Григорова

30.09.2012
Школа за народни танци “Дивля”, гр. София с ръководител Димо Славчев
Школа по народни танци “Искърци” с ръководител Нели Гаганелова

13.10.2012
Танцов клуб “Българско хоро”, НЧ “Бачо Киро”, гр. София с ръководител Евгения Грънчарова
Танцова формация “Пламъчета” към школа по танци “Искри” с ръководител Катя Алексиева
Фолклорен ансамбъл “Русаля” при НЧ “Мироско Райчев”, с. Горни Богров с ръководител Евгения Грънчарова
Танцов клуб “Неговански ритми”, с. Негован с ръководител Здравка Велинова

20.10.2012
Вокална група “Славея” към Столичен център за работа с деца, филиал Ботунец с ръководители Карамфила Лазарова и Георги Иванов
Танцова формация “Великденче” към Столичен център за работа с деца, филиал Ботунец с ръководители Карамфила Лазарова и Георги Иванов

17.11.2012
Вокална група “Славея” към Столичен център за работа с деца, 159 ОУ “Васил Левски”, Челопечене с ръководители Карамфила Лазарова и Георги Иванов
Танцова формация “Великденче” към Столичен център за работа с деца, филиал Надежда с ръководител Георги Иванов, с участието на група от 101 СОУ с класен ръководител Албена Стоичкова

vok grupa kazichene

vitosha

vangeloff 2

vangeloff 1

sharenia vyzrastni

sharenia detza

plamacheta 4

plamacheta 3

plamacheta 2

plamacheta 1

obshta 4

obshta 3

obshta 2

obshta 1

negovanski ritmi

mladost

iskartzi

folk palitra

divlya 2

divlya 1

dens mania center

chinarcheta

bogovitza vyzrastni

bogovitza detza Trebich 2

bogovitza detza Trebich 1

bogovitza detza Nadejda

bg horo Manov

aktzent

botunetz 1

botunetz 2

botunetz 3

obshta 5

obshta 6

Slaveia 1

Slaveia 2

Slaveia 3

Velikdenche 1

Velikdenche 2

Velikdenche 3

Velikdenche 4

Velikdenche 5